Halaman

Contoh Borang Soal Selidik Thesis


Soal selidik adalah bahagian yang sangat penting tesis. Menggunakan soal selidik tesis untuk menyiapkan projek penyelidikan membuktikan untuk menjadi satu kaedah yang berkesan kerana ia adalah cara yang mudah untuk mengumpul pendapat daripada kumpulan yang besar pelanggan. Tesis memberikan anda data sebenar kehidupan pendapat dan kebimbangan manusia biasa mengenai penyelidikan anda. Pendapat orang awam adalah sangat penting dalam tesis kerana objektif tesis adalah untuk membuat beberapa sumbangan berharga dalam bidang yang penting untuk rakyat.

Merangka soal selidik tesis perlu menjadi sangat berkesan, supaya ia menarik perhatian pembaca dan menyiasat beliau untuk memberikan input yang betul. Soal selidik tesis harus dirancang dengan teliti untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Sebelum merangka soal selidik tesis, anda perlu mengambil beberapa perkara dalam pertimbangan. Selepas membuat keputusan kumpulan sasaran peserta untuk menjawab tesis anda, anda perlu menyemak jika faktor-faktor seperti jantina, umur, kewarganegaraan menjejaskan keputusan tesis. Mengambil bantuan profesor dan orang-orang yang berpengalaman akan menjadi bantuan yang besar kepada anda.

Berikut adalah beberapa perkara penting yang anda harus ingat semasa merangka soal selidik tesis. Soalan-soalan harus pendek dan mudah. Menjawab soalan-soalan tidak perlu penggunaan masa untuk pembaca. Anda juga perlu memastikan bahawa privasi tertinggi memastikan maklumat peribadi mereka. Jika anda ingin menjalankan soal selidik tesis pada reka bentuk laman web, di sini adalah beberapa soalan contoh.

Contoh borang soal selidik tesis


QUESTION 1:
When did you choose your thesis topic?
A. The spring of my junior year
B. The summer between my junior and senior years
C. September of my senior year
D. October of my senior year
E. Other (please explain):
Number of responses: 34

QUESTION 2:
How did you choose your topic? (Check all that apply).
A. It came from my junior essay topic
B. It was suggested to me by a professor, tutor, or TF
C. It was something I became interested in during a class I took at Harvard
D. Other (please explain):
Number of responses: 34

QUESTION 3:
Was your topic a totally new field of research for you?
A. Yes
B. No (please explain):
Number of responses: 34

QUESTION 4:
Did you ever change your topic? If yes, when and why did you change it?
A. No
B. Yes (please explain):
Number of responses: 34

QUESTION 5:
When did you start researching?
A. The spring of my junior year
B. The summer between my junior and senior years
C. September of my senior year
D. October of my senior year
E. Other (please explain):

Number of responses: 34

Site Meter