Halaman

Anda ingin upah freelance designer untuk design logo produk anda?

Anda mencari freelance designer untuk buatkan logo produk anda. Saya tawarkan service membuat design logo custom untuk anda dengan harga RM100. Saya akan beri anda 3-5 design logo untuk anda pilih. Saya akan design logo mengikuti ciri-ciri yang anda mahukan. Setelah anda bersetuju dengan design yang telah dibuat, saya akan berikan anda final design logo dalam bentuk format AI.

Jika anda juga menginginkan service design yang lain, juga boleh dibuat. Sebarang pertanyaan boleh email kan pada saya, kayhelenastudio@gmail.com.


Anda boleh lihat sebahagian hasil kerja design logo saya pada link berikut:


Site Meter