Halaman

Cara ganti cover album Facebook

Pautan untuk menukar foto penutup untuk album seolah-olah telah hilang. Adakah saya kehilangan sesuatu, atau adakah ia diambil dengan sengaja? Saya benar-benar tidak suka gambar penutup bagi album percutian baru-baru ini saya dan tidak dapat memikirkan bagaimana untuk mengubahnya!

Cara-cara ganti cover album Facebook anda!
Akses Foto / Album, klik pada album, di klik atas 'Edit Album', titik pada gambar yang anda mahu sebagai penutup album dan klik pada 'V' yang muncul di sebelah kanan atas gambar,
pilihan untuk 'Buat Album Cover' seharusnya berada di dalam menu, kemudian klik Selesai di bahagian atas.
Sesetengah Album tidak boleh diedit dengan cara ini (Profil Gambar Album Gambar atau Cover Album).

Site Meter