Halaman

Contoh borang soal selidik pengajian perniagaan

SOALAN SOAL SELIDIKPERNIAGAAN RUNCIT(PASAR MALAM/PASAR SARI/PASAR MINGGU/PASAR TANI/PASAR TAMU)BAHAGIAN A :MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1.
 
Nama : .........................................2.
 
Jantina : ........................................3.
 
Kaum :4.
 
Umur :5.
 
Pekerjaan :
BAHAGIAN B :SILA PILIH SATU SAHAJA
6.
 
Apakah
 jenis perniagaan
runcityang anda kunjungi di TamanSaujana Impian :Pasar MalamPasar MingguPasar TaniPasar Lambak 7.
 
Pada pendapat anda, yang manakah
tujuan utama
perniagaan runcittersebut dijalankan?Menyediakan peluangpekerjaanMeningkatkan taraf hidup / pendapatanMemudahkan penduduk membeli baranganMenjimatkan kos / pengguna / peniaga8.
 
Pada pendapat anda, apakah kesannegatif 
utama
di perniagaan pasarmalam di kawasan ini?PencemaranKesesakan lalu lintasMasalah SosialHarga Tanpa KawalanLain
 – 
Lain (nyatakan)MelayuCinaIndiaLain - LainLebih 50 Tahun41
 – 
50 Tahun31
 – 
40 TahunKurang 20 TahunKakitangan AwamSwastaPeniag / Bekerja SendiriKilangPesaraPelajarTidak Bekerja

Site Meter