Halaman

Cara reset ipad

Dalam tutorial ini anda akan ketahui cara untuk reset ipad / iphone / ipod anda. Kegunaan untuk reset semula setting gadget anda ini bergantung kepada keadaan e.g anda ingin jual gadget anda pada orang lain.


Site Meter