Halaman

e-baucar GST bernilai RM1,000

Kuala Lumpur: SME Corp Malaysia memperuntukkan RM150 juta dalam bentuk e-baucar Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) bernilai RM1,000 sebagai insentif kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Baucar itu boleh dimanfaatkan untuk membeli atau menaik taraf perisian perakaunan yang mematuhi pelaksanaan GST.

Syarat layak mohon e-baucar

Tiga kriteria yang melayakkan sesebuah syarikat memohon e-baucar ialah mesti mematuhi definisi PKS yang ditetapkan oleh SME Corp, mempunyai nombor pendaftaran GST serta sekurang-kurangnya 51 peratus ekuiti syarikat dimiliki rakyat Malaysia.

Site Meter