Halaman

Abu Nawas dan 2 Rahsia Alam Semesta

Baginda Raja Harun al Rasyid kelihatan murung.
Semua menterinya tidak ada satu pun yang sanggup mencari jawapan dari 2 soalan Baginda Raja.

Bahkan para penasihat pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Baginda, padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawapan yang sebenarnya.

Mungkin kerana sangat penasaran, para penasihat kerajaan menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu.

Tidak begitu lama sekalipun Abu Nawas dihadapkan ke Raja.
Baginda mengatakan bahawa akhir-akhir ini beliau sukar tidur kerana diganggu oleh rasa ingin tahu mengungkap 2 rahsia alam.

Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? "Tanya Abu Nawas.
"Aku memanggilmu untuk mencari jawapan dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda fikiran saya." jelas Baginda.
"Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas.

"Yang pertama, dimanakah sebenarnya batas jagad raya ciptaan Tuhan kita?" tanya Baginda.
"Di dalam fikiran, wahai Paduka yang mulia." jawab Abu Nawas tanpa ragu.


"Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada kerana adanya batasan.
Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia.
Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagad raya ini kerana sesuatu yang terhad tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terhad. "Jelas Abu Nawas.

Baginda Raja mulai tersenyum kerana puas dengan penjelasan Abu Nawas yang masuk akal itu.
Kemudian Baginda meneruskan teka-teki yang kedua.

"Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" tanya Baginda.
"Ikan-ikan di laut." jawab Abu Nawas dengan lincah.

"Bagaimana kamu boleh langsung memutuskan begitu, apakah kamu pernah mengira jumlah mereka?" tanya Baginda.

"Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahawa ikan-ikan itu setiap hari ditangkap dalam jumlah yang besar, namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang saking banyaknya.
Dan bintang-bintang itu tidak pernah jatuh atau hilang walaupun jumlah mereka juga banyak. "Jelas Abu Nawas meyakinkan.

Seketika itu juga rasa ingin tahu yang selama ini menghantui Baginda Raja sirna tak berbekas.
Baginda Raja Haru al Rasyid memberi hadiah kepada Abu Nawas dan isterinya pakaian-pakaian yang indah menawan.

Mari kita ambil hikmahnya dari Kisah Abu Nawas ini sobat, bahawa fikiran kita yang menjadi sebab terjadinya ketidak terbatasan, keangkuhan, sombong serta merasa kurang terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita.
Syukurilah apa yang telah diberikan Tuhan, maka Insya Allah kita akan diberikan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak.

Site Meter