Halaman

Abu Nawas dan Cara Berkebun Yang Bijak

Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fizikal. Akan tetapi bagaimana seseorang boleh memanfaatkan potensi yang dimiliki musuhnya tersebut untuk kepentingan dirinya.

Itulah cara Abu Nawas dalam menangani tingkah laku pengawal Raja Harun Arrasyid yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian, ia tak melawannya secara reang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat.

Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh akan semakin memusuhi dan membenci dirinya.

Kegelisahan Abunawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasihat istana. Bukan tanpa apasan, raja mengangkat dirinya kerana Abunawas mempunyai kecerdikan yang begitu tinggi.

Sejak tinggal di istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluaarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya seperti terpenjara. Bahkan untuk berkomunikasi dengan isterinya saja ia hanya boleh menanyakan khabar via surat.

Oleh kerana itu, setiap merasa rindu terhadapkeluarga, Abu Nawas pun menghantar surat kepada isterinya, begitu pula sebaliknya.
Hanya saja yang membuatnya jengkel iaitu setiap kali surat itu dihantar, pasti terlebih dahulu dibaca oleh pengawal raja.

Bahkan semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca. Padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisa-tulisan yang sifatnya peribadi yang sepatutnya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja.

Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif dari pengawal raja. Para pengawal raja seringkali melakukan tindakan seenaknya sendiri.

Pada suatu hari, Abu Nawas menerima surat daripada isterinya yang mengatakan,
"Suamiku, pada bila-bila masa kita menanam di kebun kita?" tanya isterinya.

Abu Nawas pun bergegasmembalas surat dari isterinya tersebut.
"Janganlah sekali-kali menanam di kebun, kerana di situ aku menyimpan rahsia negara." tulis Abu Nawas di suratnya.

Jawapan Abu Nawas ringkas dan sederhana sahaja.

Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam, ia munuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa askar istana dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas.

Namun apa yang terjadi, para pengawal tidak mencari apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya.

Pada keesokan harinya, isteri Abu Nawas mengkhabarkan kejadian di kebun mereka via surat sebagaimana biasanya. Tetap ditapis loh oleh pengawal raja yang tadi.

Begini isi suratnya,
"Suamiku, kemarin beberapa askar dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita," terang isrti Abu Nawas.

Surat balasan dilayangkan,
"Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita bersedia menanaminya," jawab Abu Nawas dalam suratnya.

Isteri Abu Nawas kini boleh memulakan menanam di kebun tanpa perlu bersusah payah mencangkul.

Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca olkeh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawal. Raja menilai bahawa para pengawalnya tak boleh memberikan berita yang tepat. Dan akibatnya, raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja.

Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Kini, surat-surat yang ia kirimkan kepada isterinya, dan surat-surat isteri untuk dirinya, keselamatan terkawal, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja.

Nah ... itulah teknik baru cara berkebun, tentu saja model ala Abu Nawas.
Terima kasih.

Site Meter