Halaman

1 tan sama dengan berapa kg

Terdapat kira-kira 1000 kilogram dalam 1 tan metrik. Tan digunakan untuk menghuraikan ukuran jisim. Satu tan pendek sama dengan 907.2 kilogram di Amerika Syarikat. Tan panjang adalah sama dengan 1,016 kilogram dalam 1 tan.

Site Meter